Publicaties & onderzoek

Regelmatig neemt Gevangenenzorg Nederland deel aan (wetenschappelijke) onderzoeken. De uitkomsten en resultaten daarvan worden op de website gepubliceerd. Alle relevante downloads zijn onderaan deze pagina te vinden.

 

Onderzoek Presentie

Wat is de waarde van al het bezoekwerk? Gevangenenzorg is al enige jaren bezig om daar taal en cijfers voor te vinden. Stichting Presentie voerde op verzoek van Gevangenenzorg een onderzoek uit en kwam met interessante conclusies.

Het rapport zegt onder meer "dat de weg naar herstel en re-integratie loopt via het zorgvuldig aangaan, opbouwen en onderhouden van een relatie." Het onderzoek brengt allerlei tussenstappen in beeld, voordat een eindresultaat als herstel in zicht komt. Het woord relatie neemt een centrale plaats in. Dit is één van de kerneigenschappen van de informele zorg via vrijwilligers.

 

WODC-onderzoek: Puur voor jou

Dit is een onderzoek naar één-op-één bezoekgesprekken van vrijwilligers aan gevangenen. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie, is nader onderzocht wat vrijwilligerswerk in het justitiële systeem inhoudt en kan betekenen. Daarvoor zijn de gedetineerden zelf op verschillende manieren aan het woord gelaten. Heel concreet wordt zichtbaar welke realiteit schuil kan gaan achter het begrip ‘humaan’.

 

WODC-onderzoek: Evaluatie herstelgericht werken

Er valt de laatste jaren een toename aan herstelgerichte activiteiten waar te nemen binnen het justitiedomein die slachtoffers, daders en andere betrokkenen mogelijkheden geven om op een persoonlijke wijze te reageren op misdrijven en te werken aan herstel van (im)materiële schade bij en tussen partijen. Herstelgericht werken met daders in een detentieomgeving past in deze ontwikkeling. In opdracht van justitie is de SOS Cursus van Gevangenenzorg Nederland geëvalueerd, samen met de andere herstelgerichte cursussen die worden aangeboden.

 

VU-onderzoek

Dit onderzoek vertelt hoe de vrijwilligers tegen Gevangenenzorg Nederland aankijken en hoe de hulpvragers de vrijwilligers zien. In beide gevallen komt het waarderingscijfer boven de 8.

 

Impactanalyse De Compagnie

De Compagnie is een uniek project dat bedacht en geïnitieerd is door Gevangenenzorg Nederland.  In 2016 is het project van start gegaan in samenwerking met de PI Krimpen aan den IJssel. De Compagnie is een soort van ‘eigen vleugel’ binnen deze gevangenis. Hier werken gevangenen aan hun toekomst. Onze vrijwilligers spelen hierbij een cruciale rol.  Het doel van De Compagnie is om gevangenen te bemiddelen naar werk. Hieronder zijn twee onderzoeken te vinden naar de (financiële) impact van De Compagnie: Evaluatierapport De Compagnie en Impactanalyse De Compagnie).


Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.