Kernwaarden

Het werk van Gevangenenzorg Nederland wordt gekenmerkt door de volgende kernwaarden:

Barmhartige gerechtigheid

Wij weten ons niet geroepen tot oordelen: vervolging en berechting ligt in onze samenleving exclusief in handen van de rechterlijke macht; wij willen niet toegeven aan de verleiding misdaad (die we wél veroordelen) te verwarren met de misdadiger.

Wij belijden in de lange traditie van het christelijk geloof dat de menselijke waardigheid niet wordt ontnomen door een misdaad, hoe erg die ook is. Wij ontmoeten de gevangene en hebben interesse voor zijn persoonlijk wel en wee.

Wij zetten ons in om gevangenen en hun familie perspectief te geven voor het heden en de toekomst; idealiter wordt het verleden daarbij op een juiste en volwassen wijze verwerkt. Wij beschouwen ons werk als barmhartige gerechtigheid, omdat we het idee van (rechtvaardige) vergelding niet alleen en eenzijdig als straffend opvatten, maar ook als herstellend in de volle breedte van het sociaal maatschappelijk leven.

 

Respect

Wij bezoeken gevangenen alleen op hun verzoek; wij geven bekendheid aan ons werk en bieden ons aan; wij dringen ons niet op. Wij respecteren de levensovertuiging van gevangenen; wij maken geen onderscheid naar ras, levensovertuiging, afkomst etc. Wederzijds respect achten wij noodzakelijk voor een vruchtbare zorgrelatie.

 

Vrijwilligheid

De vrijwilliger handelt uit eigen motivatie, gehoorzamend aan Jezus' opdracht om de gevangenen te bezoeken.

 

Competentie

Wij hebben een hoog kennisniveau op ons terrein: we werken met goed opgeleide en geïnstrueerde vrijwilligers en professionals. Ons gedrag is volhardend, vasthoudend en doortastend.

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.