Geschiedenis

In 1995 werd Gevangenenzorg Nederland formeel opgericht. Hans Barendrecht heeft de organisatie vanaf 1997 verder professioneel vormgegeven. De belangstelling voor thema’s als rechtvaardigheid en vergelding ontwikkelde hij tijdens zijn studie rechten. Begin jaren '90 raakte hij betrokken bij het bezoekwerk aan gevangenen.

Van een kantoor was in 1997 nog geen sprake; een zolderkamer was voldoende. Samen met twee vrijwilligers begon Hans met het bezoeken van gevangenen. Al snel werden ook familieleden van gevangenen bezocht.

 

Financiële uitdaging en groei

De eerste jaren was het een uitdaging om financieel rond te komen. Dankzij donaties van een aantal betrokken ondernemers lukte het om door te groeien. Er kwam een maatschappelijk werker in dienst voor de aansturing van het toenemende aantal vrijwilligers en een office medewerker voor de administratieve werkzaamheden. In 2002 werd een kantoor aan de Fokkerstraat geopend en het team werd uitgebreid met een coördinator vrijwilligers, een arbeidsbemiddelaar en een fondsenwerver.  Het aantal maatschappelijk werkers breidde uit en het zorgaanbod werd gesplitst in drie aparte programma's: Gevangenenzorg, Familiezorg en TBS met elk een eigen maatschappelijk werker. In 2006 werd het zorgpakket uitgebreid met een vierde programma: Herstelrecht.

 

Groei naamsbekendheid en aantal donateurs

Ondertussen was een groeiend aantal pr-vrijwilligers actief om door heel Nederland presentaties te geven over het werk van Gevangenenzorg Nederland. De naamsbekendheid werd groter en ook het aantal donateurs nam toe. In korte tijd groeide het aantal donateurs van enkele honderden uit naar 5.000 donateurs in 2007. Dankzij de toename aan inkomsten konden meer maatschappelijk werkers worden aangenomen waardoor er meer vrijwilligers konden worden aangestuurd. Met de uitbreiding van het personeel werd het kantoor aan de Fokkerstraat te klein en de organisatie verhuisde naar de Kaagkade in Zoetermeer.

 

Kantoor Kaagkade

Het team van Gevangenenzorg Nederland betrok het nieuwe pand met veertien medewerkers en groeide uit tot twintig medewerkers in 2011. Uitbreiding was vooral nodig binnen de programma's Gevangenenzorg en Familiezorg. Steeds meer gevangenissen raakten bekend met het werk van Gevangenenzorg Nederland en daardoor meldden meer hulpvragers zich aan. Ook het aantal vrijwilligers bleef stijgen waardoor er meer gevangenen en familieleden konden worden bezocht. Deze groei was mogelijk doordat het aantal donateurs in een paar jaar tijd verdrievoudigd werd. Met het oog op verdere groei werd uitgekeken naar een nieuw pand en dat leidde in 2011 opnieuw tot verhuizing.

 

Van Ierlandlaan naar Koraalrood

Gevangenenzorg Nederland  verhuisde naar de Ierlandlaan in Zoetermeer. De periode van groei was goed en het werd tijd om een  periode van stabilisatie in te lassen. Deze stabilisatie kenmerkte zich door verdere professionalisering van de organisatie als geheel en specifiek de afdeling Zorg. 

In 2018 verhuisde Gevangenenzorg opnieuw. Het kantoor aan de Ierlandlaan voldeed nog prima, maar de eigenaar wilde het pand slopen. Gevangenenzorg vond voor het  inmiddels 33 collega's telllende team een mooi onderdak aan Koraalrood. Van daaruit worden 650 vrijwilligers aangestuurd die op verschillende plaatsen binnen en buiten de gevangenis worden ingezet. Het werk breidde zich gestaag uit. In 2018 brachten de vrijwilligers bijvoorbeeld in totaal 5.000 bezoeken aan hulpvragers, namen 888 gevangenen deel aan de herstelrechtcursus SOS en bezorgden vrijwilligers 441 verjaardags- en kerstcadeautjes bij kinderen van gevangenen. 

 

Jubileumviering

Het jaar 2018 was er één van gelukwensen en vieringen: Gevangenenzorg vierde haar 25-jarig jubileum met twee mooie bijeenkomsten voor de vrijwilligers en voor andere relaties.  Daarnaast kwam DSP (bureau voor beleidsonderzoek) na onderzoek onder fondsen, ondernemers en justitie tot de conclusie dat we als betrouwbaar, professioneel, innovatief en herkenbaar te boek staan. Het advies luidde dan ook: ga zo door en blijf vernieuwen en verbeteren. 

 

 

 

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.