Geloof in herstel

Gevangenenzorg Nederland staat voor 'geloof in herstel'.  We leggen graag uit wat we daarmee bedoelen. Wij bezoeken gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: "Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen" (Mattheüs 25:36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op ons hulpaanbod.

Wij maken ons geloof in herstel concreet door het inzetten van vrijwilligers, die in gesprek gaan met (ex-)gevangenen en hun familieleden. Wij hopen hen hiermee een nieuw perspectief te geven, zodat er afstand gedaan kan worden van een criminele levenswijze.

De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan na detentie. We geloven dat een mens meer is dan zijn delict en willen de mens achter de dader voor ogen houden.

Een belangrijke kanttekening is dat Gevangenenzorg Nederland geen evangeliserende organisatie is. Wij helpen iedereen die daar om vraagt, of religie bij hem of haar nu een rol speelt of niet. Dat is geloven in en werken aan herstel.

 

Herstelrecht

Geloof in herstel sluit aan bij de beweging van Herstelrecht. Deze beweging heeft internationale wortels en is als zodanig bekend als Restorative Justice. Deze benadering wil de dader inzicht geven in de effecten van criminaliteit op het leven van het slachtoffer en zijn omgeving, de gevolgen voor de samenleving, maar ook voor de gevolgen voor de dader zelf en zijn familie en vrienden. De nadruk ligt op het nemen van verantwoordelijkheid voor daden.

 

Cursussen

Gevangenenzorg Nederland heeft deze gedachte concreet gemaakt in een aantal cursussen. Deze cursussen worden gegeven aan gevangenen (volwassen en jeugd) door vrijwilligers onder leiding van een maatschappelijk werker van Gevangenenzorg Nederland. De cursussen zijn gebaseerd op christelijke waarden als waarheid, integriteit, verantwoordelijkheid en bevestiging. Het doel van de cursussen is de deelnemers in staat te stellen hun denken, houding en gedrag te veranderen.

In de cursussen wordt onder meer besproken hoe een delict vergaande gevolgen kan hebben voor zowel slachtoffer als dader. Het werkt als een soort ‘rimpeleffect’: niet alleen de direct betrokkenen worden er door beïnvloed, maar ook anderen die meer op een afstand staan, zoals familieleden en de samenleving.

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.