Financiën, ANBI en CBF

Gevangenenzorg Nederland is een non-profit organisatie en financieel sterk afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen. De afgelopen jaren heeft Gevangenenzorg Nederland financieel een sterke groei doorgemaakt. Het stemt ons dankbaar dat het draagvlak voor ons werk in de samenleving steeds meer toeneemt. 

 

Richtlijn 650

Gevangenenzorg Nederland volgt Richtlijn 650 voor goede doelen. Dat betekent dat minimaal 75% van de giften rechtstreeks ten goede komt aan de doelgroep waarvoor de organisatie zich inzet. Maximaal 25% mag besteed worden aan fondsenwerving. 

Wij streven naar een zo groot mogelijke financiële transparantie. Onze jaarrekening wordt gecontroleerd door het accountantsbureau Visser & Visser. Download hieronder onze meest recente jaarverslagen.

 

ANBI 

Gevangenenzorg Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donateurs giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Download hieronder de specifieke ANBI informatie.

 

Erkend Goed Doel

Gevangenenzorg Nederland is een Erkend Goed Doel.  De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

 

Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

 

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.