Bestuur en toezicht

Gevangenenzorg Nederland staat onder leiding van directeur bestuurder mr. Hans Barendrecht.

 

Raad van Toezicht

Gevangenenzorg Nederland heeft een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het door de directeur bestuurder gevoerde beleid. Zij komt vier keer per jaar bijeen en bestaat uit:

dhr. S. Bezuijen: lid - praktijkhouder Psychologenpraktijk Bezuijen 

mr. A.H.T. de Haas: lid - advocaat bij OMVR Advocaten en Notarissen

mevr. M. Loof: secretaris - notaris (toegevoegd) bij Westvest Notarissen

drs. ing. W.J. Punt: auditcommissie - directeur Calvijn Business School

drs. S. Stoop: voorzitter - (waarnemend) burgemeester van Zuidplas

 

Maatschappelijke Raad

drs. A.G. Knevel - presentator EO

mr. C.G. van der Staaij - fractievoorzitter SGP Tweede Kamer 

ir. R. Willems - ex-topman Shell en oud-senator CDA Eerste Kamer 

drs. P.J.M. van der Sande - president International Corrections & Prison Association; voormalig hoofddirecteur DJI

dr. ir. H. Paul - consultant ABDTopConsult, ministerie BZK

drs. J.B. Waaijer - voormalig burgemeester Zoetermeer

lt. kolonel dr. I. Voorham - voormalig manager Leger des Heils

dhr. J. Verburg - niet-uitvoerend bestuurder De Vries en Verburg Groep; voorzitter Algemeen Bestuur

dr. G.J. Huisman - CEO & partner Anders Invest

prof. dr. mr. M.J.F. van der Wolf - hoogleraar forensische psychiatrie, Universiteit Leiden & Universitair hoofddocent straf(proces)recht, Rijksuniversiteit Groningen

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.