Vermogensfondsen

Gevangenenzorg Nederland heeft de afgelopen jaren een sterke financiële groei doorgemaakt. De inkomsten zijn vooral afkomstig van giften vanuit kerken, particulieren, bedrijven en subsidies. Het stemt tot dankbaarheid dat het draagvlak voor ons werk in de samenleving steeds meer toeneemt. Een bevestiging hiervan zien we ook in de bijdrage van een groot aantal vermogensfondsen die juist ook vanuit dit draagvlak ons financiële steun hebben toegezegd. We willen onderstaande fondsen van harte bedanken voor de ondersteuning die wij van hen in de afgelopen jaren mochten ondervinden.

 

Stichting DOEN

Stichting DOEN is het fonds van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en VriendenLoterij en werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen.

www.doen.nl

 

Ars Donandi

Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen met charitatieve doeleinden. De kunst van het geven, van het blijvend geven. Daar zorgt Ars Donandi voor namens iedere particulier en elke instelling die bij hen een fonds op naam heeft opgericht.

www.arsdonandi.nl

 

Dr. Hofstee Stichting

De Dr. Hofsteestichting verstrekt projectgiften uit de opbrengst van haar stamkapitaal.  

www.hofsteestichting.nl

 

Janivo Stichting 

 De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. 

www.janivostichting.nl

 

Maatschappij van Welstand

De vereniging Maatschappij van Welstand beheert een aantal protestantse vermogensfondsen. Deze fondsen verstrekken subsidies en leningen op een aantal terreinen, zoals projecten in en rond de kerk; projecten kerk in de samenleving en hulpverlening aan mensen die leven op of onder het bestaansminimum.

www.welstand.nl


Maagdenhuis

Het Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke projecten gericht op sociale activering van kwetsbare jongeren en ouderen.

www.maagdenhuis.nl

 

 

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks duizenden sociale projecten die mensen met elkaar verbinden. "Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor."

www.oranjefonds.nl

 

Projecten in Nederland

De Nederlandse religieuzen geloven in een wereld waarin mensen tot hun recht komen. Via de commissie PIN (Projecten In Nederland) geven zij financiële steun aan projecten in kerk en samenleving die meehelpen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare of gemarginaliseerde mensen.

www.knr.nl

  

Stichting Rotterdam

De Stichting Rotterdam is een protestants-christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op sociaal en cultureel terrein.

www.stichtingrotterdam.nl

 

Kansfonds

Kans helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt.

www.kansfonds.nl

 

VSB Fonds

VSB Fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Dit doet VSB Fonds door sociale en culturele projecten te steunen.

www.vsbfonds.nl

 

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

De Stichting Weeshuis der Doopsgezinden is een stichting met een eigen vermogen waaruit initiatieven voor jeugd in achterstandssituaties worden gesteund.

www.weeshuisdoopsgezinden.nl

 

Stichting Dioraphte

logo Dioraphte

Stichting Dioraphte geeft financiële steun aan sociaal-maatschappelijke projecten in Afrika en Nederland.  Met als doel de situatie te verbeteren van mensen met een migratie/vluchtelingenachtergrond, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke functiebeperking,  en mensen met een sociale functiebeperking (mensen die in armoede en isolement leven). 

www.dioraphte.nl

 

Eleven Floawers Foundation

Logo Eleven Foundation

De Eleven Floawers Foundation is betrokken bij projecten die samen leven bevorderen en verbeteren.

www.elevenfloawers.com

 

Haëlla Stichting

Haella

Het fonds Haëlla Stichting helpt om de idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen of voor het milieu. Haëlla heeft projecten op het gebied van Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, Milieu en Duurzaamheid. 

www.haella.nl

 

KS Foundation


KS Foundation stelt geld beschikbaar aan projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen.

www.ksfoundation.nl

 

 

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.