Geschiedenis

In 1995 werd Gevangenenzorg Nederland formeel opgericht. Hans Barendrecht heeft de organisatie vanaf 1997 verder professioneel vormgegeven. De belangstelling voor thema’s als rechtvaardigheid en vergelding ontwikkelde hij tijdens zijn studie rechten. Begin jaren '90 raakte hij betrokken bij het bezoekwerk aan gevangenen. Van een kantoor was in 1997 nog geen sprake, een zolderkamer was voldoende. Samen met twee vrijwilligers begon Hans met het bezoeken van gevangenen. Al snel werden ook familieleden van gevangenen bezocht.

Financiële uitdaging en groei

De eerste jaren was het een uitdaging om financieel rond te komen. Dankzij donaties van een aantal betrokken ondernemers lukte het om door te groeien. Er kwam een maatschappelijk werker in dienst om het groeiend aantal vrijwilligers aan te sturen. Ook kwam er een office medewerker voor de administratieve werkzaamheden in dienst. In 2002 werd een kantoor aan de Fokkerstraat geopend. Toen kwamen ook een coördinator Vrijwilligers, een arbeidsbemiddelaar en een fondsenwerver in dienst. Het aantal maatschappelijk werkers breidde uit en het zorgaanbod werd gesplitst in drie aparte programma's: Gevangenenzorg, Familiezorg en TBS met elk een eigen maatschappelijk werker. In 2006 werd het zorgpakket uitgebreid met een vierde programma: Herstelrecht.

Groei naamsbekendheid en aantal donateurs

Ondertussen was een groeiend aantal pr-vrijwilligers actief om door heel Nederland presentaties te geven over het werk van Gevangenenzorg Nederland. De naamsbekendheid groeide en ook het aantal donateurs nam toe. In korte tijd groeide het aantal donateurs van enkele honderden uit naar 5.000 donateurs in 2007. Dankzij de toename aan inkomsten konden meer maatschappelijk werkers worden aangenomen waardoor er meer vrijwilligers konden worden aangestuurd. Met de uitbreiding van het personeel werd het kantoor aan de Fokkerstraat te klein en de organisatie verhuisde naar de Kaagkade in Zoetermeer.

Kantoor Kaagkade

Het team van Gevangenenzorg Nederland betrok het nieuwe pand met veertien medewerkers en groeide uit tot twintig medewerkers in 2011. Uitbreiding was vooral nodig binnen de programma's Gevangenenzorg en Familiezorg. Steeds meer gevangenissen raakten bekend met het werk van Gevangenenzorg Nederland en daardoor meldden meer hulpvragers zich aan. Ook het aantal vrijwilligers bleef stijgen waardoor er meer gevangenen en familieleden konden worden bezocht. Deze groei was mogelijk doordat het aantal donateurs in een paar jaar tijd verdrievoudigd werd. Waar in 2007 ruim 5.000 donateurs het werk van Gevangenenzorg ondersteunden, werd in 2010 de 15.000e donateur verwelkomd! Met het oog op verdere groei werd uitgekeken naar een nieuw pand en dat leidde in 2011 opnieuw tot verhuizing.

Kantoor Ierlandlaan

Gevangenenzorg Nederland is ook in 2016 gevestigd aan de Ierlandlaan in Zoetermeer. De periode van groei was goed en stemt ons bijzonder dankbaar, maar daarna is het van belang om een periode van stabilisatie in te lassen. Deze stabilisatie kenmerkt zich door verdere professionalisering van de organisatie als geheel en specifiek de afdeling Zorg. Ook voor komende jaren staat verdere vitalisering van de organisatie hoog op de agenda.

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.

NIEUWSBRIEF

Mis de ingrijpende verhalen van gevangen en hun familieleden niet.
Inschrijven voor de nieuwsbrief