Financiën en ANBI

Gevangenenzorg Nederland is een non-profit organisatie en financieel sterk afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen. De afgelopen jaren heeft Gevangenenzorg Nederland financieel een sterke groei doorgemaakt. Het stemt ons dankbaar dat het draagvlak voor ons werk in de samenleving steeds meer toeneemt. 

Richtlijn 650

Gevangenenzorg Nederland volgt Richtlijn 650 voor goede doelen. Dat betekent dat minimaal 75% van de giften rechtstreeks ten goede komt aan de doelgroep waarvoor de organisatie zich inzet. Maximaal 25% mag besteed worden aan fondsenwerving. Gevangenenzorg Nederland houdt zich uiteraard aan deze grens en besteedde in 2015 slechts 13,4% van de giften aan fondsenwerving.

Wij streven naar een zo groot mogelijke financiële transparantie. Onze jaarrekening wordt gecontroleerd door het accountantsbureau Visser & Visser. Download hieronder onze meest recente jaarverslagen.

ANBI-keurmerk

Gevangenenzorg Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-keurmerk). Dit betekent dat donateurs giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Download hieronder de specifieke ANBI informatie.

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.

NIEUWSBRIEF

Mis de ingrijpende verhalen van gevangen en hun familieleden niet.
Inschrijven voor de nieuwsbrief