Bestuur en toezicht

Gevangenenzorg Nederland staat onder leiding van directeur-bestuurder mr. Hans Barendrecht.

Raad van Toezicht

Gevangenenzorg Nederland heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het door de directeur-bestuurder gevoerde beleid. Zij komt vier keer per jaar bijeen en bestaat uit:

dhr. S. Bezuijen: lid - praktijkhouder Psychologenpraktijk Bezuijen 

mr. A.H.T. de Haas: lid - advocaat bij OMVR Advocaten en Notarissen

mevr. M. Loof: secretaris - kandidaat notaris

drs. ing. W.J. Punt: auditcommissie - directeur Calvijn Business School

drs. S. Stoop: voorzitter - (waarnemend) burgemeester van Korendijk

Maatschappelijke Raad

drs. A.G. Knevel - presentator EO

mr. C.G. van der Staaij - lid Tweede Kamer SGP

ir. R. Willems - ex-topman Shell & ex-senator Eerste Kamer CDA

drs. P.J.M. van der Sande - president International Corrections & Prison Association

dr. ir. H. Paul - project-plv. secretaris-generaal van Financiën

drs. J.B. Waaijer - voormalig burgemeester Oegstgeest

Lt. Kolonel dr I. Voorham - voormalig manager Leger des Heils

dhr. J. Verburg - ondernemer

dr. G.J. Huisman - CEO & partner Anders Invest

prof. dr. P.H. vd Laan - hoogleraar reclasseringswetenschappen

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.

NIEUWSBRIEF

Mis de ingrijpende verhalen van gevangen en hun familieleden niet.
Inschrijven voor de nieuwsbrief