Ondernemers

Ondernemers en hun bedrijven zijn onmisbaar voor Gevangenenzorg Nederland. Wij geloven in herstel en helpen gevangenen op weg naar een leven zonder criminaliteit. Dat begint al in de gevangenis. We helpen gevangenen na te denken over hun delict en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers, voor de samenleving en voor henzelf. We begeleiden gedetineerden ook bij het zoeken van een geschikte werkplek. Het hebben van werk is een belangrijke voorwaarde voor een stabiel leven. Wij zijn dan ook dankbaar voor alle ondernemers die een ex-gedetineerde een arbeidsplaats geven in hun bedrijf,  of daarvoor  open staan.  

 

Financiële betrokkenheid

Ook de financiële betrokkenheid van u als ondernemer is voor ons van groot belang. We hebben elk jaar weer financiële middelen nodig om ons werk professioneel te kunnen uitvoeren. Onze vrijwilligers worden door onze professionals uitstekend toegerust om hun werk onder de gevangenen en hun familieleden te kunnen doen. Dat is goed voor de gevangene en zijn omgeving, maar ook voor de samenleving. Wij weten uit ervaring dat oprechte aandacht voor een gevangene  een eerste stimulans kan zijn om een andere weg in te gaan. Hoe minder gevangenen terugvallen in criminaliteit,  hoe veiliger de samenleving. 

 

Ook betrokken zijn?

Wilt u weten hoe u betrokken kunt zijn bij ons mooie werk? Neem dan contact op met Rijno van Waarde, fondswerver en relatiebeheerder bedrijven bij Gevangenenzorg Nederland. Rijno is bereikbaar via telefoon 079-204 00 86 of via mobiel: 06-45873547.

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.