Nuttige adressen

Dienst Geestelijke Verzorging
Postadres:
Postbus 90829
2509 LV Den haag

Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 20
2594 AV Den Haag
088 07 19702
Bekijk website

Dienst Justitiële Inrichtingen
Hoofdkantoor DJI
Postbus 30132
2500 GC Den Haag
0800 – 8051
www.dji.nl

Opvang na detentie
Stichting Ontmoeting
Onderdoor 56
3995 DX Houten
030 – 635 40 90
info@ontmoeting.org
www.ontmoeting.org

Exodus Nederland
Morssingel 5
2312 AZ Leiden
071 - 516 19 50
info@exodus.nl
www.exodus.nl

Gevangenen in het buitenland
Stichting Epafras
Schoolstraat 30a
3581 PW Utrecht
030 - 233 2432
info@epafras.nl
www.epafras.nl

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.