Nuttige adressen

Justitiepastoraat
Bureau Hoofdpredikant
Postbus 30132
2500 GC Den Haag
telefoon: 070 - 370 2663
www.gevangenispredikant.nl

Dienst Justitiële Inrichtingen
Hoofdkantoor DJI
Postbus 30132
2500 GC Den Haag
0800 – 8051
www.dji.nl

Opvang na detentie
Stichting Ontmoeting
Onderdoor 56
3995 DX Houten
030 – 635 40 90
info@ontmoeting.org
www.ontmoeting.org

Exodus Nederland
Morssingel 5
2312 AZ Leiden
071 - 516 19 50
info@exodus.nl
www.exodus.nl

Gevangenen in het buitenland
Stichting Epafras
Schoolstraat 30a
3581 PW Utrecht
030 - 233 2432
info@epafras.nl
www.epafras.nl

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.

NIEUWSBRIEF

Mis de ingrijpende verhalen van gevangen en hun familieleden niet.
Inschrijven voor de nieuwsbrief