Gedetineerd gemeentelid

Detentie, het lijkt soms zo ver van de kerk af te staan. Maar soms komen ook gemeenteleden in aanraking met Justitie. Meestal is de aanleiding een verkeersovertreding of een lichtere vorm van financiële manipulatie of ontvreemding. Maar in sommige gevallen gaat het om ernstige, strafbare feiten, waarbij ook één of meerdere slachtoffer(s) betrokken kunnen zijn.

Vraagbaak

Er komen dan allerlei vragen op de kerkelijke gemeente af. Wat gebeurt er eigenlijk als iemand gearresteerd wordt? Hoe kun je die persoon, de familie eromheen en eventuele slachtoffers vanuit de christelijke gemeente begeleiden? Wat zijn de valkuilen en wat zijn de mogelijkheden? Kan ik als predikant of ambtsdrager op bezoek in de gevangenis?

Gevangenenzorg Nederland heeft veel ervaring met begeleiding rond detentie. Dat geldt allereerst gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familie. Maar ook kerkelijke gemeenten kunnen in dit soort situaties een beroep op ons doen. En ons altijd bellen voor advies in dit soort situaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees van der Linden, coördinator Vrijwilligers en Relaties via mailadres info@gevangenenzorg.nl 

Brochure

Gevangenenzorg Nederland wil kerkelijke gemeenten graag adviseren bij situaties rondom detentie. Daarom is de brochure “Detentie, en dan?” ontwikkeld. Deze brochure bevat informatie voor kerkelijke gemeenten wanneer zij te maken krijgen met detentie binnen de eigen gemeente. De brochure behandelt de meeste gestelde vragen en biedt u een eerste handreiking wanneer deze situatie zich voordoet. Download hieronder de brochure Kerk & Detentie. 

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.