Gebed

Gebed heeft binnen Gevangenenzorg Nederland een belangrijke plaats. Als personeel beginnnen we onze werkdagen met een moment van gezamenlijk gebed op kantoor ('Hoger Beroep'). Alle problematiek rondom detentie brengt veel leed met zich mee. Dit kan gevoelens van onmacht en onvermogen oproepen. Maar er is ook vaak reden tot dank. We belijden onze afhankelijkheid en bidden om Gods zegen voor ons werk, voor de mensen die we begeleiden en voor de slachtoffers die de gevolgen van criminaliteit in hun leven ervaren.

 

Gebedsgroep

Een aantal vrijwilligers komt tweewekelijks op kantoor om met elkaar te bidden voor gevangenen en hun familie aan de hand van gebedspunten.

 

Gebedsbrief

Daarnaast versturen we maandelijks per mail gebedspunten naar mensen in het land die mee willen bidden voor ons werk. Wil je meebidden? Vraag dan eenvoudig onze maandelijkse gebedsbrief aan:

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.