Ga mee de gevangenis in en ervaar het leven achter de muren

Regelmatig nemen we een groep betrokken ondernemers mee de gevangenis in. Ook u als ondernemer kunt mee! Meld u hieronder aan en breng gerust ondernemers uit uw netwerk mee.

Wij willen dit project graag in de praktijk aan u als ondernemer laten zien!

Binnen de PI in Krimpen runt Gevangenenzorg Nederland een eigen afdeling die uniek is in ons land: De Compagnie. Het unieke van De Compagnie is dat de maatschappij niet 'buiten', maar 'binnen' de gevangenis dagelijks betrokken en aanwezig is. Met name vrijwilligers en ondernemers spelen hierin een belangrijke rol.

Om op De Compagnie te kunnen komen moeten gevangenen zelf solliciteren en gemotiveerd zijn om te werken aan hun toekomst zonder criminaliteit. Iedere 'compagnon', zoals wij de gedetineerden op De Compagnie noemen, stelt aan het begin van zijn traject persoonlijke leerdoelen op en bespreekt die met de medewerker van Gevangenenzorg Nederland en zijn vrijwilliger. Tijdens zijn verblijf op De Compagnie werkt de compagnon concreet aan deze doelen. Arbeidsintegratie staat hierbij centraal, maar ook het volgen van opleidingen, herstel en omgang met familie en relaties. Van groot belang vinden wij ook dat zij stilstaan bij het delict en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers.

 

Thema-avonden met ondernemers op De Compagnie

Op De Compagnie zijn de compagnons 2 hele en 3 halve dagen aan het werk. 4 dagen in de week zijn de celdeuren open tot 21.30 uur (normaal gaan die rond 17.00 uur dicht). Op die avonden zijn onze vrijwilligers aanwezig en is er ruimte voor eigen invulling, sport, spelletjes of een goed gesprek. Ook zijn er thema-avonden. Afhankelijk van het onderwerp wordt hiervoor iemand gevraagd uit het maatschappelijke netwerk van Gevangenenzorg Nederland.  Ook u als ondernemer kan hierbij betrokken zijn!

De Compagnie is in 2016 van start gegaan. Sinds de start zijn er 49 compagnons in en ook weer uitgestroomd. 7 compagnons hielden zich tijdens hun verblijf op De Compagnie niet aan de afspraken en zijn teruggeplaatst naar de 'gewone' gevangenis. Van de 42 vrijgekomen compagnons, zijn er tot op dit moment 40 succesvol begeleid naar een betaalde arbeidsplaats of een stageplek binnen een bedrijf of instelling. Helaas zijn 2 compagnons na hun vrijlating weer opnieuw gevangen genomen.

 

Financiële middelen

We zijn dankbaar voor de groeiende groep ondernemers die bij ons betrokken zijn. Voor ons zijn ze van groot belang, want elk jaar hebben wij weer financiële middelen nodig om ons mooie werk professioneel uit te kunnen voeren!

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rijno van Waarde, fondswerver en relatiebeheerder bedrijven bij Gevangenenzorg Nederland. Rijno is bereikbaar via telefoon 079-204 00 86 of via mobiel: 06-45873547.

Meld u direct aan

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.