Vrijwilliger voor gevangenen

 

Als bezoekvrijwilliger van een gevangene ga je eens per twee tot drie weken op bezoek in de gevangenis. Je biedt morele steun en een luisterend oor. Ook denk je mee over het zoeken naar woonruimte, opvang, werk of contacten met officiële instanties. Je bezoekt steeds dezelfde gevangene. Na elk bezoek schrijf je een kort verslag, zodat de maatschappelijk werker op kantoor het traject goed kan begeleiden.

Schrijf je in als vrijwilliger

 


Ook na detentie

Wanneer de gevangene die je bezoekt vrij komt, haal je de gevangene indien mogelijk op bij de poort. Ook na detentie blijf je op bezoek gaan bij de (inmiddels ex-)gevangene. Want juist dan komt het erop aan! Doordat je tijdens detentie al een vertrouwensband hebt opgebouwd, kun je ook na detentie van betekenis zijn en de ex-gevangene helpen bij een goede re-integratie. Na een half jaar wordt het contact langzaam weer afgebouwd en kun je eventueel een andere gevangene gaan begeleiden.

Soms is het niet mogelijk om de ex-gevangene te blijven bezoeken, bijvoorbeeld wegens een te grote reisafstand. In dat geval wordt er een andere vrijwilliger gezocht die in de buurt van de ex-gevangene woont, zodat het bezoekwerk toch kan worden voortgezet.

 

Waarom vrijwilliger worden?

Wij geloven in herstel: voor gevangenen én voor de samenleving. Als vrijwilliger voorkom je dat gevangenen geïsoleerd raken van de buitenwereld, verklein je recidivegevaar en help je mee aan een veilige en succesvolle re-integratie. Dat is niet alleen goed voor de gevangenen, maar ook voor de maatschappij waarin zij terugkeren.

Als christelijke organisatie geloven wij erin dat mensen een tweede kans verdienen. Door met gevangenen in gesprek te gaan en hen hulp te bieden, motiveer je hen om nieuwe stappen te zetten naar een betekenisvol leven.

Aanmelden als vrijwilliger 

 

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.