Vrijwilliger voor gebed

Gebed heeft binnen Gevangenenzorg Nederland een centrale plaats. Alle problematiek rondom gevangenschap brengt veel leed met zich mee. Detentie roept gevoelens van onmacht en onvermogen op. Toch is er ook vaak reden tot dank. Als personeel beginnen we onze werkdagen met een gezamenlijk gebed op het kantoor. We belijden onze afhankelijkheid en bidden om Gods zegen.

 

Gebedsbrief

Ook bidt een aantal vrijwilligers geregeld samen voor gevangenen en hun familie op het kantoor in Zoetermeer aan de hand van gebedspunten die het kantoor verstrekt. Daarnaast versturen we maandelijks per mail gebedspunten naar mensen die in het land mee willen bidden voor ons werk. Onze gebedsbrief kun je  eenvoudig via het volgende formulier aanvragen:

 

 

 

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.