Vrijwilliger voor cursus herstel

Geïnspireerd door het gedachtegoed van herstelrecht heeft Gevangenenzorg Nederland de SOS Cursus 
ontwikkeld. SOS staat voor Spreken Over Slachtoffers, Schuld en Samenleving. Behalve over deze onderwerpen, wordt ook gesproken over verantwoordelijkheid en herstel. De cursus wordt binnen Penitentiaire Inrichtingen zowel in groepsverband als individueel gegeven door getrainde cursusleiders en door vrijwilligers. Zij worden weer aangestuurd door maatschappelijk werkers van Gevangenenzorg Nederland.


Meld je aan als vrijwilliger

 

Vormen van SOS

De SOS Cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Eerst wordt plenair een onderwerp
behandeld, daarna wordt  dit in kleine groepjes besproken onder leiding van de vrijwilligers. Verder worden er afwisselende activiteiten georganiseerd en filmfragmenten bekeken. De cursus kent twee varianten.

Een verkorte variant is de SOS Meeting, bestaande uit drie bijeenkomsten voor verdachten in het Huis van Bewaring.

In SOS Building Bridges wordt de SOS Cursus getransformeerd naar een cursus waaraan evenveel daders als slachtoffers deelnemen.

Soms zijn er gevangenen die wel de SOS thema’s willen bespreken, maar dit niet in een groep willen of kunnen. Dan bieden we SOS Individueel aan. Daarin bespreken één deelnemer en één vrijwilliger de thema’s in acht bijeenkomsten van een uur. Deze bijeenkomsten kunnen wekelijks of tweewekelijks zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau en de situatie van de specifieke deelnemer.

 

Rol van jou als vrijwilliger

Als vrijwilliger leid je de gesprekken in de kleine groepjes over de onderwerpen van de cursus. Je nodigt gevangenen  uit tot een gesprek. Ook zoek je een balans tussen de stille personen en de meer spraakzame deelnemers, zodat iedere deelnemer zoveel mogelijk tot zijn of haar recht komt.  Uiteraard word je goed getraind voordat je aan de slag gaat en word je, eenmaal begonnen, professioneel begeleid.

 

Slachtoffer

Ben je slachtoffer geworden van criminaliteit en wil je je verhaal vertellen tijdens een SOS Cursus of deelnemen aan SOS Building Bridges? Of ken je een slachtoffer en lijkt SOS je iets voor hem/haar? Ook dan kun je contact met ons opnemen.


Kom met ons in contact

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.