Wat houdt het werk in?

Op dit moment zijn er ruim 650 vrijwilligers actief voor Gevangenenzorg Nederland. Zij gaan eens in de twee of drie weken op bezoek bij een (ex-)gevangene, tbs'er of familieleden van gevangenen. Onze vrijwilligers bieden morele steun en een luisterend oor. Ook denken ze mee bij het zoeken naar woonruimte, opvang, werk of contacten met officiële instanties. 

Daarnaast zijn er vrijwilligers die in de gevangenissen onze cursussen over herstel geven of tijdens de Meet Up op de afdeling in gesprek gaan met gevangenen.  Je kunt bij ons vrijwilliger worden als je 24 jaar of ouder bent en een christelijke levensovertuiging hebt.  

 

Algemene vaardigheden

Het is niet alleen belangrijk dat je als vrijwilliger gemotiveerd bent om je in te zetten voor de mensen die we hulp bieden, je moet daarnaast ook over bepaalde vaardigheden beschikken.

Voor alle vrijwilligers geldt:
• Belangstelling hebben voor mensen en onderkennen waar een ander behoefte aan heeft.
• Goed kunnen luisteren en geen overtuiging opdringen.
• Zelfvertrouwen hebben en in staat zijn om te gaan met uiteenlopende mensen uit verschillende culturen.
• In staat zijn te evalueren wat je deed of zei en open staan voor feedback.
• In staat zijn zich te houden aan regels en procedures.

 

Specifieke vaardigheden

Voor sommige programma’s gelden daarnaast specifieke vaardigheden:
• In de tbs is het belangrijk het geduld te hebben iemand langdurig te bezoeken zonder dat er veel verandert.
• Een Meet Up vrijwilliger is iemand die gemakkelijk contact legt, die goed kan luisteren en zich op zijn of haar gemak voelt in een groep.  
• In de cursussen over herstel is het belangrijk dat een vrijwilliger gemakkelijk functioneert in groepen met mensen uit verschillende culturen, en informatie over kan dragen.

Word vrijwilliger of help ons op een andere manier

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.