Vrijwilligerswerk

Op dit moment zijn er ruim 630 vrijwilligers actief voor Gevangenenzorg Nederland. Zij gaan eens in de twee of drie weken op bezoek bij een (ex-)gevangene, tbs'er of familieleden van gevangenen. Onze vrijwilligers bieden morele steun en een luisterend oor. Ook denken ze mee over het zoeken naar woonruimte, opvang, werk of contacten met officiële instanties. 

Daarnaast zijn er vrijwilligers die onze cursussen over herstel verzorgen in gevangenissen of daar actief zijn in het RIC (Re-integratie Centrum) of spreekuur. Je kunt vrijwilliger worden als je 24 jaar of ouder bent en een christelijke levensovertuiging hebt. Ook moet je over een aantal vaardigheden beschikken. 

Vaardigheden

Het is belangrijk dat een vrijwilliger niet alleen gemotiveerd is om zich in te zetten voor de mensen die we hulp bieden. Een vrijwilliger moet ook beschikken over bepaalde vaardigheden.

Voor alle vrijwilligers geldt:
• Belangstelling hebben voor mensen en onderkennen waar een ander behoefte aan heeft.
• Goed luisteren en geen overtuiging opdringen.
• Zelfvertrouwen hebben en in staat zijn om te gaan met uiteenlopende mensen uit verschillende culturen.
• In staat zijn te evalueren wat je deed of zei en open staan voor feedback.
• In staat zijn zich te houden aan regels en procedures.

Specifieke vaardigheden

Voor sommige programma’s gelden daarnaast specifieke vaardigheden:
• In de Tbs is het belangrijk het geduld te hebben iemand langdurig te bezoeken zonder dat er veel verandert.
• In de nazorg of bij arbeidsbemiddeling is het belangrijk dat een vrijwilliger in staat is in complexere situaties voors en tegens af te wegen en een onderbouwde keuze te maken. Daarnaast om kansen te zien en wegen te vinden naar perspectief of werk en een zekere overtuigingskracht om die kansen realiseren.
• In de cursussen over herstel is het belangrijk dat een vrijwilliger gemakkelijk functioneert in groepen met mensen vanuit verschillende culturen en informatie over kan dragen.

Word vrijwilliger of help ons op een andere manier

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.

NIEUWSBRIEF

Mis de ingrijpende verhalen van gevangen en hun familieleden niet.
Inschrijven voor de nieuwsbrief