Training

Als vrijwilliger van Gevangenenzorg Nederland verricht je uitdagend vrijwilligerswerk. Het bezoeken van gevangenen, familieleden van gevangenen, tbs-gestelden en het geven van groepscursussen en presentaties is niet zomaar iets. Er kunnen zich complexe situaties voordoen. Wij vinden het belangrijk dat een vrijwilliger vrijwilliger mag blijven. Daarom word je gekoppeld aan een vaste medewerker op kantoor bij wie je altijd terecht kunt met vragen. Naast deze persoonlijke coaching willen wij onze vrijwilligers zo optimaal mogelijk trainen en toerusten. Hieronder vind je een overzicht van ons trainings- en toerustingsaanbod.

 

 

Training nieuwe vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers volgen een enkele modules via e-learning. Hierin komt een aantal onderwerpen
aan de orde:

-          Achtergrond van Gevangenenzorg Nederland, visie, missie en identiteit van de organisatie

-          Achtergrond en opzet van de verschillende programma’s

-          Rol en verantwoordelijkheid van vrijwilligers

-          Samenwerking tussen vrijwilligers en medewerkers

-          Iets over het strafrecht, gevangenissen en tbs-klinieken

-          Thema’s rond de zorg voor gevangenen die weer vrij zijn en voor familie van gevangenen

-          De invloed van onze persoonlijkheid op je rol als vrijwilliger

-          Communicatie

Aansluitend is er een trainingsdag waarop communicatie centraal staat. 

 

Vervolgtrainingen

Nieuwe vrijwilligers volgen eerst de basistraining. Voor verschillende programma's zijn er aanvullende trainingen. Zo is er een training Familiezorg voor vrijwilligers die actief zijn in dit programma. Verder is er een training voor vrijwilligers die groepsgesprekken gaan geven.

 

Toerustingsavonden

Voor vrijwilligers die actief zijn in de bezoekprogramma's, het groepswerk of de voorlichting zijn er jaarlijks één of twee regionale toerustingsavonden.

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.