Voor professionals

Bent u werkzaam in een TBS-inrichting of werkt u met TBS-patiënten? Hieronder vindt u meer informatie over de hulp die wij TBS-patiënten aanbieden.

Een vrijwilliger op bezoek

TBS-gestelden krijgen soms heel weinig bezoek. Dan kan het bezoek van een vrijwilliger van grote betekenis zijn. De vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland gaan met regelmaat op bezoek bij tbs-patiënten en houden dit zo nodig langdurig vol. De vrijwilliger kan de patiënt bemoedigen door er voor hem te zijn en het gesprek aan te gaan. Tevens is dit voor een tbs-gestelde een goede manier om weer te ervaren hoe het is om op een gezonde wijze contact te leggen met iemand uit de maatschappij.

De vrijwilliger wordt gedurende het traject gecoacht door een maatschappelijk werker van Gevangenenzorg Nederland.

Samenwerking

Al enkele jaren heeft Gevangenenzorg Nederland met diverse Forensisch Psychiatrische Centra een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarin is ook de wederzijdse afstemming gewaarborgd. Afstemming met de behandelaars vinden wij erg belangrijk. Wanneer een TBS-patiënt zich aanmeldt voor een vrijwilligerstraject bij Gevangenenzorg Nederland, wordt eerst overleg gepleegd met de verantwoordelijke maatschappelijk werker in de TBS-inrichting. Die kent de patiënt en kan bepalen of een vrijwilligerscontact een waardevolle aanvulling is of juist niet.

Contact

Een tbs-patiënt kan zich via zijn maatschappelijk werker in de TBS-inrichting bij ons aanmelden. Ook kan de patiënt direct contact met ons opnemen. Wilt u als behandelaar of andere hulpverlener een TBS-patiënt aanmelden voor een vrijwilligersbezoek of hebt u een vraag over het programma TBS? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. 

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.