Werkgevers

Hebt u zich wel eens afgevraagd of u een werknemer in dienst zou nemen die ‘gezeten’ heeft? Gevangenenzorg Nederland staat voor geloof in herstel. Gevangenen die een nieuwe start willen maken, helpen wij daarbij. Een (betaalde) baan na detentie is van groot belang. Sinds 2005 hebben we meer dan tweehonderd gevangenen kunnen bemiddelen naar een duurzame arbeidsplek.


Ja, ik wil een (ex-)gedetineerde helpen reïntegreren

Waarom een ex-gevangene in uw organisatie?

We willen graag meer mensen bemiddelen naar werk. Wellicht zijn er binnen uw bedrijf mogelijkheden om één of meer mensen aan het werk te helpen? Wij informeren u graag over onze aanpak en begeleiding. U kunt contact opnemen via het contactformulier onderaan de pagina, of  bellen naar 079-331 05 68.

U levert een bijdrage aan de maatschappij in z’n geheel en draagt bij aan herstel en het maken van een nieuwe start van een medemens.

De kans op recidive (terugval) verkleint als een ex-gevangene werk vindt. Dit betekent dat u als u een ex-gevangene te werkstelt (indirect) bijdraagt aan de maatschappij door:

  • Inkomsten voor de maatschappij aan belastingen en premies
  • Vermindering van de kosten van schade als gevolg van misdrijven
  • Vermindering van de kosten van politie en justitie
  • Verminderen van de kosten van detentie

Een baan na detentie biedt een ex-gevangene een aantal zaken die bijdragen aan het maken van een nieuwe start. Denk aan:

  • Inkomen
  • Een verbeterd zelfbeeld
  • Sociale contacten
  • Dagritme
  • Herstel in het leven van een ex-gevangene (en diens familie)

En daarnaast, niet in de laatste plaats, is een ex-gevangene een mens met kwaliteiten die van waarde kunnen zijn voor uw organisatie.

Neem contact op voor meer informatie

 

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.