Aanmelden

Voorwaarden voor aanmelding

  • Je bent gedetineerd in een gevangenis in Nederland;
  • Je komt over zes weken of later vrij*.

*Tot zes weken voor de VI (voorwaardelijke invrijheidstelling) kunnen we een vrijwilliger inzetten. Als een gevangene ons binnen zes weken voor zijn / haar VI contact zoekt, zullen we hem vragen na detentie opnieuw contact met ons op te nemen. Om een traject na detentie te starten is het hebben van huisvesting een voorwaarde.

Met persoonlijke gegevens gaan wij uiteraard vertrouwelijk om.

Aanmeldprocedure

Wanneer bovenstaande voorwaarden op jou van toepassing zijn, kun je je aanmelden voor een vrijwilligerscontact. Wat gebeurt er dan?

  • Je belt naar Gevangenenzorg Nederland en krijgt direct een intakegesprek dat ongeveer 20 minuten duurt. De maatschappelijk werker op kantoor stelt je een aantal vragen om jouw situatie helder te krijgen. In dit gesprek wordt besproken wat je verwacht van het vrijwilligerscontact en welke hulp je zoekt
  • Op basis van deze intake besluiten we wat we voor je kunnen betekenen en nemen we contact op met je casemanager. Veelal zullen we een vrijwilliger inzetten die op bezoek zal komen. Het kan ook voorkomen dat we geen vrijwilliger kunnen inzetten. Dan zullen we je waar mogelijk telefonisch advies geven zodat je toch geholpen wordt
  • Als we een vrijwilliger hebben gevonden, krijg je van ons een brief met daarin de datum en tijd dat de vrijwilliger voor het eerst bij je op bezoek komt

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00-17.00 uur.

Telefoonnummer: 0800-331 05 68 (gratis en niet geblokkeerd nummer) of 079-331 05 68.

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.