De Compagnie

Wil jij na detentie weer lekker aan het werk? En wil jij werken aan herstel voor jezelf, je familie en de samenleving? De Compagnie helpt jou om je ambitie te realiseren. Samen met jou gaan we op zoek naar een baan waar je na detentie direct aan de slag kunt.

Welkom op De Compagnie

De Compagnie is een afdeling in PI Krimpen aan den IJssel. Op De Compagnie werk je samen met medegevangenen en met Gevangenenzorg Nederland aan herstel. Je gaat  vijf dagdelen per week aan het werk als voorbereiding op je baan na detentie. Samen met onze arbeidsbemiddelaars Rinus en Eline ga je op zoek naar een job. Ook krijg je hulp van onze vrijwilligers die met je meedenken en je bezoeken tijdens en na detentie.

Het programma op De Compagnie bestaat uit leren en werken waarbij eigen verantwoordelijkheid centraal staat. In het kort ziet je programma er zo uit:

  • Maandag t/m vrijdag overdag 4 uur naar arbeid
  • Maandag t/m donderdag ’s avonds programma en recreatie
  • Vrijdag en in het weekend recreatie, bezoek en sport
  • Dagelijks gezamenlijk koken en eten
  • Eigen luchtplaats waar je vrij in en uit kunt lopen

Voor wie is De Compagnie?

Voor gevangenen die ambitie hebben en een baan zoeken na detentie. Voor gevangenen die hard willen werken aan hun toekomst en die durven werken aan herstel voor zichzelf, hun familie/relaties en de samenleving.

 Voorwaarden voor deelname

  • Je zit op het plus (groen) programma
  • Je zit nog 6 tot 24 maanden in PI Krimpen
  • Je gebruikt geen drugs
  • Je hebt een NL paspoort/verblijfsvergunning

We verwachten dat je wilt werken aan herstel en dat je op zoek bent naar een baan voor na detentie. Je wilt niets te maken hebben met drugs of verdovende middelen. Je kunt in een groep samenleven en zet je in om met elkaar een positieve sfeer neer te zetten, zowel op de werkvloer als op de afdeling.

Vrijwillige deelname

Deelname aan De Compagnie is vrijwillig. Gevangenen verzoeken zelf om een overplaatsing naar De Compagnie. Bij een succesvolle overplaatsing naar De Compagnie kan je tot het einde van je detentie in PI Krimpen op De Compagnie verblijven.

Solliciteren

Wil je deelnemen aan De Compagnie? Bel dan voor meer informatie naar het kantoor van Gevangenenzorg Nederland, dat kan gratis via: 0800 – 311 05 68 of anders 079 – 331 05 68.

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.