Hulp tijdens coronacrisis

Zit je partner, zoon of ander familielid vast? Juist in deze coronacrisis kan dat nog meer impact hebben. Je kunt nu niet bij hem/ haar op bezoek. Wil je er met iemand over praten of heb je vragen?

 

Wij zijn er voor jou!


Je kunt met ons chatten, bellen of mailen. Je kunt ook aan ons vragen of er een vrijwilliger is die jou regelmatig wil bezoeken, naar jou luistert en met je meedenkt. Meer informatie over vrijwilligerscontact kun je  lezen op deze pagina.

  

Kom met ons in contact

  •  Je kunt met ons bellen via 079-331 05 68.
  • Je kunt met ons mailen via info@gevangenenzorg.nl.
  • Je kunt het contactformulier invullen onderaan deze pagina.
  • Je kunt met ons chatten via de button rechtsonder in het scherm.
  • Je kunt een informatiepakket aanvragen via deze link.

 

Veelgestelde vragen

Familiezorg

Mijn familielid is opgepakt, waar zit hij vast?

Als familie is het belangrijk om te weten waar je familielid vast zit. Deze informatie is echter zeer moeilijk te achterhalen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de afzonderlijke justitiële inrichtingen geven vanuit privacy oogpunt geen adressen door van gedetineerden. Het wordt gezien als taak van de gedetineerde om zijn/haar familieleden of vrienden in te lichten waar hij/zij in bewaring is gesteld. Soms kan navraag bij de politie nog resultaat hebben. Directe familieleden kunnen navraag doen bij de politie in de plaats waar de betrokkene is opgepakt.

Mijn familielid zit gedetineerd. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Als je familielid wordt opgepakt en veroordeeld, is dit moeilijk. Je voelt je mogelijk net zo goed ‘gestraft’, omdat de detentie veel impact heeft op je dagelijkse leven. Er kunnen allerlei gedachten en gevoelens naar boven komen als je familielid in detentie komt. Boosheid, schaamte, schuldgevoelens en beschadigd vertrouwen zijn een aantal van deze gevoelens. Door de omgeving worden deze gevoelens niet altijd gezien of erkend. Toch zijn ze er wel en is het goed om bij deze gevoelens stil te staan en eventueel hulp te zoeken als het te zwaar wordt. Je kunt ons bellen voor een luisterend oor, meedenken en advies. Lees in bijgevoegd pdf-artikel meer over de emotionele gevolgen van een detentie en hoe je hiermee om kunt gaan. Lees hier meer

Kan ik mijn familielid bezoeken?

Een gedetineerde heeft in principe recht op tenminste 1 uur bezoek per week. Per keer wordt slechts een beperkt aantal personen toegelaten. Kinderen tot 12 jaar krijgen alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. In principe bepaalt de gedetineerde of hij de bezoeker wil ontvangen en moet hij dit zelf regelen binnen de Penitentiaire Inrichting (PI). De inrichting kan bezoek om bepaalde redenen wel weigeren. Als je op bezoek gaat, moet je een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Voor verdere algemene regels of specifieke regels per PI verwijzen wij je naar de site van DJI. Hier kun je ook verder informatie vinden over het versturen van post, bezoek, mailen van gedetineerden via www.emailaprisoner.nl, invoeren van kleding en het storten van geld voor gedetineerden. Lees hier verder voor meer informatie

Hoe verloopt het strafproces?

Een strafproces is een complex gebeuren dat in verschillende fasen verloopt. In het volgende pdf-bestand worden een aantal hoofdzaken op een rij gezet. Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je contact opnemen met de advocaat of navraag doen bij het Juridisch Loket (tel. 0900-8020). Je bent ook welkom om onze organisatie te bellen, wij staan je graag te woord. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over het strafproces. Lees hier meer over het strafproces

Mijn familielid is in het buitenland opgepakt. Welke hulp is er voor ons?

Iets waar je mogelijk nooit over had nagedacht, is werkelijkheid geworden. Je familielid is in het buitenland gearresteerd en verblijft daar in de gevangenis. Er komen waarschijnlijk allerlei praktische vragen op je af, zoals: “Hoe kan ik contact met hem/haar krijgen? Kan ik geld of een postpakket naar hem/haar sturen? Kan ik er op bezoek?” Mogelijk ben je ook benieuwd welke hulp aan je familielid in het buitenland geboden kan worden. Zoals je gemerkt zal hebben, verloopt een detentie in het buitenland anders als in Nederland. De reisafstand is groot, dus een bezoek brengen gaat niet gemakkelijk. De mogelijkheden voor contact met gedetineerden in het buitenland verschilt per land en hangt vaak ook af van de fase van het strafproces. De bezoekregeling wordt bepaald door het land en de gevangenis waar je familielid gedetineerd zit. Veel vragen over de detentie in buitenland behandelen wij in bijgevoegd pdf-bestand. Je kunt ons ook bellen voor een luisterend oor, meedenken en advies. Lees meer over detentie in het buitenland

Hoe begeleid ik mijn kinderen nu vader/moeder vast zit?

Voor kinderen is het moeilijk als één van hun ouders in de gevangenis terecht komt. Je kind mist opeens één van zijn/haar ouders. Openheid over de situatie kan je kind helpen. Kinderen voelen geheimen aan en vullen dit vaak in met eigen (nare) fantasieën. Voor kinderen is het belangrijk om te merken dat hun vragen en emoties er mogen zijn. Als het een dilemma voor je is of je de kinderen wel/niet informeert, kan het helpen om dit met een leerkracht/vertrouwenspersoon van school te bespreken. Zij kennen je kind ook en kunnen met je meedenken. Als je informatie of advies wilt in de begeleiding van de kinderen ben je welkom om te bellen/mailen naar onze organisatie. Wij denken met je mee en verwijzen je waar nodig door naar instanties die verder hulp kunnen bieden. In het bijgevoegd pdf-artikel krijg je verdere informatie en handvatten over het informeren van kinderen. Lees hier meer over het informeren van kinderen

Als leerkracht heb ik een kind in mijn klas van wie de vader in de gevangenis zit. Wat is handig om te weten?

Detentie van een ouder heeft veel impact op kinderen. Voor deze kinderen is het heel belangrijk hoe de omgeving reageert. De leerkracht kan hier een belangrijke rol in vervullen. De achterblijvende ouder maakt de keus om school wel of niet te informeren over de detentie. Vanuit onze organisaties stimuleren wij de achterblijvende ouder om contact op te nemen met de leerkracht van het kind. Dit geeft de leerkracht immers de mogelijkheid om extra oog te hebben voor het kind en eventuele problemen te signaleren. Voor het kind kan het belangrijk zijn dat hij/zij weet dat er iemand op school is met wie hij/zij erover mag praten. Dit kan variëren van een leerkracht, vertrouwenspersoon tot schoolmaatschappelijk werker. Op school kan (in overleg met desbetreffende ouder) de keuze gemaakt worden om aandacht te geven aan het onderwerp “detentie”. Als leerkracht kun je bijvoorbeeld ‘gevangenis en detentie’ als thema inbrengen in de klas. Er zijn scholen die er bijvoorbeeld een weekthema of lespakket voor maken. Soms maken kinderen de keus om hun spreekbeurt te houden over het thema detentie. Ouders stellen ons geregeld vragen over hoe zij hun kinderen kunnen informeren en begeleiden. Op onze website vind je informatie over de gevolgen die detentie van een ouder kan hebben op kinderen. Je vind deze informatie onder de vraag: “Hoe begeleid ik mijn kinderen nu vader/moeder vast zit?” Mocht je naar aanleiding van een specifieke situatie overleg willen, denken we graag met je mee. Je kunt ons bellen of mailen via het contactformulier van de website. Graag verwijzen we je ook naar een informatief artikel van het tijdschrift Ouders & Coo (najaar 2010). Het artikel is geschreven voor leerkrachten.

Hoe verwijs ik als professional iemand die hulp nodig heeft door?

Familie is niet altijd op de hoogte van het hulpaanbod dat er voor hen is. We stellen het op prijs als je je cliënt informeert over ons hulpaanbod. Het is ook mogelijk om als professional iemand naar Gevangenenzorg Nederland door te verwijzen. Wij bieden diverse vormen van ondersteuning aan familieleden van gevangenen zoals een (eenmalig) Bel-en Mailconsult, chatgesprek, (langdurig) vrijwilligerscontact en lotgenotencontact. Een aantal redenen om iemand door te verwijzen zijn: Dat de organisatie waarvoor je werkzaam bent geen specifieke kennis heeft over de problematiek rondom de detentie. De hulpvraag van de cliënt passend is voor vrijwilligerscontact of dat de cliënt behoefte heeft aan een maatje die naast hem of haar staat, meedenkt en steun biedt in deze periode. De cliënt vragen heeft die samenhangen met de detentie van het familielid. Het bezoek van een vrijwilliger van Gevangenenzorg Nederland kan een goede aanvulling zijn op de professionele hulp die de cliënt krijgt Op de volgende manieren kun je een cliënt naar Gevangenenzorg Nederland doorverwijzen: -Neem contact met ons op om een vooraanmelding te doen. Wij nemen daarna contact op met de cliënt. Je kunt de cliënt attenderen op het bestaan van deze website (inclusief FAQ met veel voorkomende vragen van familieleden van gevangenen) en adviseren contact met ons op te nemen. Je kunt een informatiepakket aanvragen voor de cliënt en/of voor jezelf. Vraag een vrijblijvend informatiepakket aan

Waar kan ik zelf hulp vinden nu mijn familielid vast zit?

Welke hulp passend voor je is, hangt af van de problemen waar je tegenaan loopt en welke hulp je wenst. Je kunt o.a. gebruik maken van de volgende hulp: Vrijwilligersmaatje via Gevangenenzorg Nederland. Dit is iemand die thuis bij je op bezoek komt, onbevooroordeeld luistert en met je meedenkt in deze periode. Hiervoor kun je je bij ons aanmelden. Deze hulp is gratis. Bel- en Mailconsult via Gevangenenzorg Nederland. Je kunt ons bellen om je verhaal te vertellen of vragen te stellen. Wij denken met je mee in je situatie. Deze hulp is gratis. Algemeen Maatschappelijk Werk. Zij denken o.a. mee met financiële problemen, relatieproblemen en persoonlijke problemen zoals eenzaamheid, onzekerheid etc. Elke plaats heeft een Algemeen Maatschappelijk Werk. Je kunt hier naartoe gaan zonder verwijzing van de huisarts. Psycholoog: Zij bieden hulp als je een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt of als je psychisch een zware periode doormaakt. Voor sommige soorten van hulpverlening heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Je huisarts kan je ook doorverwijzen en tips geven welke hulpverlening voor jou passend is.

Welke hulp is er voor mijn familielid in detentie?

Tijdens detentie zijn er verschillende mogelijkheden van hulp voor je familielid. Voor hulp en bijstand in de juridische procedure wordt na inverzekeringstelling een advocaat aangewezen die gratis rechtsbijstand verleent. Dit is een onafhankelijke advocaat die op dat moment ‘dienst’ (piket) heeft. De politie neemt contact op met de advocaat. In de gevangenis zijn verschillende mogelijkheden van hulp waarop je familielid een beroep kan doen. Hij/zij kan dit aanvragen door het invullen van een zogenaamd standaardverzoekbriefje. Naast deze hulp in de gevangenis kan je familielid ook hulp vragen bij onze organisatie. Vanuit onze organisatie gaan er vrijwilligers op bezoek in de gevangenis, deze vrijwilliger biedt een luisterend oor en kan meedenken bij diverse (praktische) vragen. Je familielid is welkom om zich aan te melden voor dit vrijwilligersbezoek. Je familielid kan ons bellen via het gratis telefoonnummer 0800-3310568 (niet geblokkeerd). Lees het bijgevoegd pdf-artikel om meer te weten over de mogelijkheden van hulp in de gevangenis. Download hier het artikel over hulp in de gevangenis

Wat moet ik doen met schulden van mijn gedetineerd familielid?

Als je familielid voor/tijdens detentie ingeschreven staat op jouw woonadres, dan krijg je nog steeds brieven van schuldeisers. Dat is vervelend. Als eerste is de gedetineerde verantwoordelijk voor deze schulden. Je gedetineerde familielid kan in de gevangenis (bij de casemanager) een detentieverklaring opvragen en de schuldeisers aanschrijven. Je kunt ook overwegen om zelf acties te zetten op de schulden van je gedetineerd familielid. Wij adviseren je dan om de schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders op de hoogte te stellen van de detentie. Je kunt dit doen door hen een brief met een detentieverklaring toe te sturen. Vraag hen dan ook om de schuld/rente te bevriezen. Zodat de schuld niet nog verder oploopt. De detentieverklaring kun je via het gedetineerde familielid of bij de casemanager aanvragen. Je kunt met het gedetineerde familielid overwegen of het een optie is dat hij/zij zich inschrijft op het adres van de PI. Dan heb je minder last van deurwaarders en schuldeisers en komt de post rechtstreeks bij het gedetineerde familielid terecht. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met jou mee.

Welke gevolgen heeft de detentie voor mijn uitkering als achterblijvend familielid?

Tijdens de detentie heeft het gedetineerde familielid geen recht op een uitkering. Het is belangrijk dat bij het UWV wordt gemeld dat je familielid gedetineerd zit. De detentie heeft ook gevolgen voor de uitkering van het achterblijvende familielid. Als jullie een gezamenlijk huishouden hadden verandert de uitkering van een gezinsuitkering naar een uitkering voor alleenstaande (ouder). Leer hier meer op rijksoverheid.nl

Als je partner gedetineerd raakt heeft dit gevolgen voor de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. Welke gevolgen dit heeft, hangt af van de persoonlijke situatie.

Zorgtoeslag: De gedetineerde heeft geen recht op zorgtoeslag, want het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de geneeskundige hulp. Daarnaast kan het zijn dat de hoogte van de zorgtoeslag voor jou, als partner, wordt aangepast. Het is verstandig om dit bij de Belastingdienst na te vragen. Aan de zorgverzekeraar moet doorgegeven worden van wanneer tot wanneer de gedetineerde in detentie verblijft. De verzekering blijft bestaan, maar in de periode van de detentie hoeft er geen premie betaald te worden en kan de gedetineerde geen gebruik maken van de zorgverzekering. Huurtoeslag: De gedetineerde heeft het eerste jaar van zijn/haar detentie recht op huurtoeslag, indien de gedetineerde de huur blijft doorbetalen en alleen woont. Als hij/zij langer dan één jaar gedetineerd is, heeft hij/zij geen recht meer op huurtoeslag. Hij/zij moet de huurtoeslag zelf stop zetten. Als je samen met je partner/familielid op een adres woonde en je partner/familielid raakt gedetineerd, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de huurtoeslag die je als achterblijvende bewoner ontvangt. Als het je partner betreft , dan wordt hij/zij en zijn/haar inkomen niet meegeteld in de bepaling van de hoogte van de huurtoeslag. Kinderopvangtoeslag: De detentie van je partner heeft gevolgen voor de kinderopvangtoeslag. De kans bestaat dat je hier geen recht meer op hebt. Sommige gemeenten bieden wel een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Wij adviseren je contact op te nemen met de Belastingdienst om met hen door te spreken welke wijzigingen in jouw specifieke situatie van toepassing zijn. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst

Hoe moet het met de betaling van de huur/hypotheek van mijn gedetineerde familielid?

Het hangt van verschillende factoren af of het verstandig is om de woning wel/niet aan te houden. Bijvoorbeeld van de duur van de detentie. Als iemand een langere periode moet zitten, wordt er over het algemeen voor gekozen om de woning op te zeggen/verkopen. Omdat het financieel niet haalbaar is voor langere tijd de huur/hypotheek door te betalen. Als het onbekend is hoe lang iemand vast moet zitten, wordt er soms voor gekozen om de huur/hypotheek door te betalen totdat duidelijkheid ontstaat over de detentieduur. Wat kun je doen als het jullie als familie niet lukt om de huur/hypotheek door te betalen? Bij alle onderstaande acties geldt dat het de eerste verantwoordelijkheid is van het gedetineerde familielid om deze acties uit te voeren. Mocht je als familie de keuze maken om dingen voor hem/haar te regelen, dan is het wel belangrijk om alles in goed overleg met hem/haar te doen. - Bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente voor doorbetaling van de huur. Soms wordt dit toegekend. Dit verschilt per gemeente. Meestal wordt deze bijzondere bijstand dan verleent in de vorm van een lening. Het gedetineerde familielid moet dit na detentie terug betalen of het wordt verrekend met zijn/haar uitkering. - Contact opnemen met het Veiligheidshuis om te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor doorbetaling van de huur. Soms is dit mogelijk via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. - Nagaan of het gedetineerde familielid nog recht heeft op huurtoeslag. Misschien is het met huurtoeslag financieel haalbaar om de woning aan te houden. - Bespreek met de woningcorporatie of huisbewaring mogelijk is. Bonjo biedt ook bemiddeling om huisbewaring mogelijk te maken. - Als het gedetineerde familielid een koopwoning had, kunt je een gesprek aangaan met de hypotheekverstrekker. Soms is het mogelijk om het aflossingsbedrag tijdelijk te verlagen. - Als het gedetineerde familielid zijn/haar woning kwijt raakt, is het verstandig dat hij/zij zich weer zo snel mogelijk bij een woningstichting inschrijft. Je moet namelijk vaak heel wat jaren ingeschreven staan voor je kans maakt op een huurwoning. - Het gedetineerde familielid kan ook nadenken over opvang na detentie. Dit kan soms een goede overbrugging zijn om het leven na detentie weer op te pakken. Als het gedetineerde familielid na detentie bij jou in huis komt wonen, dan is het goed om afspraken te hierover te maken. Bijvoorbeeld over bijdragen in huurkosten en levensonderhoud. Ook is het belangrijk om uit te zoeken welke consequenties het ‘inwonen’ heeft voor je eigen uitkering en gemeentelijke belasting.

Wat kan ik doen met verkeers- en strafboetes van mijn gedetineerde familielid?

Boetes worden altijd gestuurd naar de kentekenhouder (degene op wiens naam de auto staat). Als er boetes komen voor het gedetineerde familielid, kun je de gedetineerde vragen wat ermee moet gebeuren. Op deze manier blijft er verantwoordelijkheid bij je familielid en kun je gezamenlijk overleggen over de werkwijze. Het gedetineerde familielid kan in de PI advies vragen bij de casemanager. Als je familielid jou vraagt om contact op te nemen met het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) voor overleg is het handig om het volgende te weten: - Op de website van het CJIB vind je diverse vragen/antwoorden, mogelijk staat je vraag er tussen. - Als je belt naar het CJIB zal men vragen naar het CJIB-nummer. Dit is het nummer zoals vermeld staat op de boetes. - Het CJIB zal geen achtergrondinformatie geven over redenen van boetes e.d. - Via de site van het CJIB is een overzicht op te vragen van openstaande boetes. - Detentie heeft geen verzachtende invloed op de betalingsverplichting van boetes, deze verplichting blijft bestaan. Er kan wel in een aantal gevallen met het CJIB gesproken worden over mogelijkheden van betalingsregelingen. Als een boete veroorzaakt is door iemand anders die in de auto reed, ligt de zaak lastig. Je familielid blijft verantwoordelijk om te betalen omdat hij/zij kentekenhouder is. Je kunt met het gedetineerde familielid overleggen wat hij/zij wil met deze situatie. Als de persoon die de auto heeft gebruikt de boete terugbetaalt aan je familielid is de zaak geregeld. Als deze persoon het geld niet betaald, wordt het complexer. Het gedetineerde familielid kan evt. bezwaar maken tegen de boete en doorgeven dat hij/zij niet in de auto gereden heeft. Vaak heeft dit weinig kans omdat de boete gericht is aan degene op wiens naam het kentekenbewijs staat. Voor verdere informatie kun je de site van Rijksoverheid of het CJIB bezoeken. Ook kun je met vragen terecht bij het Juridisch Loket. Ga naar het Juridisch Loket

Mijn gedetineerd familielid komt bijna vrij, wat moet ik nu doen?

De situatie na vrijlating is een nieuwe situatie. Zowel voor jou als je familielid in detentie is het belangrijk om daar vroegtijdig op voor te bereiden. Voorbereiden betekent zelf nadenken over de nieuwe situatie, maar het betekent ook het samen voorbespreken van de nieuwe situatie. Hoe kan je verwachtingen op elkaar afstemmen? Wat helpt kinderen om zich voor te bereiden? Op welke manier wordt verdere familie er wel/niet bij betrokken? Je krijgt antwoorden op deze vragen in bijgevoegd pdf-artikel. Lees het hele artikel
Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.