Cursussen over herstel

Denk je weleens: Hoe zou het gaan met de mensen die bij mijn delict betrokken waren?  Volg onze SOS Cursus waarbij je kunt praten over slachtoffers en schuld, maar ook over verantwoordelijkheid en herstel. Deze cursus wordt gegeven door één van onze vrijwilligers en kun je ook na je detentie volgen.

 

Wat is SOS?

SOS staat voor Spreken Over Slachtoffers, Schuld en Samenleving.  We praten over de gevolgen van criminaliteit. Wie zijn er allemaal bij betrokken en wat kan er hersteld worden?  SOS wordt gegeven door vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die niet aan justitie is verbonden. Alles wat gezegd wordt in de cursus, blijft dus binnen SOS.

 

SOS helpt je...

 • eerlijk naar je jezelf te kijken;
 • inlevingsvermogen te tonen, bijvoorbeeld voor een slachtoffer;
 • de waarde te zien van vergeving en verzoening;
 • ontdekken wat het proces van herstel inhoudt;
 • te werken aan een toekomst zonder criminaliteit.

 

Thema's

SOS bestaat uit 8 bijeenkomsten. De thema’s van de bijeenkomsten zijn:

 1. Herstelrecht – introductie
 2. Blik op jezelf
 3. Verantwoordelijkheid
 4. Ontmoeting
 5. Vergeving
 6. De volgende stap
 7. Werken aan herstel
 8. Herstelrecht – afsluiting

 

Vormen  van SOS

We geven SOS in verschillende vormen. In de gevangenissen wordt de SOS Cursus gegeven voor groepen gevangenen. Buiten de gevangenis heb je de mogelijkheid om je op te geven voor een SOS Individueel. In 8 sessies van een uur bespreek je met een vrijwilliger de SOS thema’s. Aan het eind krijg je een certificaat van Gevangenenzorg Nederland.

 

Voor SOS is het belangrijk dat:

 • Je wilt deelnemen aan de gesprekken
 • Je het werkboek actief gebruikt
 • Je 8 bijeenkomsten kunt bezoeken.

 

Neem contact op en meld je aan

Wil je meer informatie? Je kunt ons bellen of mailen! Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur op 0800-3310568 (gratis nummer) of 079-3310568. Ook kun je mailen naar info@gevangenenzorg.nl.

 

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.