‘Jullie hebben het verschil gemaakt in mijn leven’

Gepubliceerd op 3 december 2018 door Gevangenenzorg Nederland.

 

In deze  laatste maand van dit jaar willen we graag  hartverwarmende brieven van gevangenen met u delen. Ze vertellen daarin wat Gevangenenzorg Nederland voor hen betekent: hoe bepalend het bezoek van hun vrijwilliger is voor hun weg naar herstel.

 (….)’Omdat ik uiteraard nooit bezoek kreeg, stelde mijn celmaatje voor om contact op te nemen met Gevangenenzorg. Hij vertelde dat ze vrijwilligers hebben die bij je op bezoek komen. Dat zou ik wel leuk vinden, dacht mijn celmaatje. Na nog een paar keer aandringen zijnerzijds besloot ik te bellen.

Toen vrijwilliger Peter er was, vertelde ik hem mijn levensverhaal en eigenlijk verwachtte ik daarna dat hij zou vertrekken en nooit meer zou terugkomen! Maar het tegenovergestelde gebeurde. Hij oordeelde niet, maar wees mij op Psalm 139 en in het bijzonder op vers 13: “Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven.” Toen ik terugkwam op cel sloeg ik voor het eerst sinds meer dan twaalf jaar mijn Bijbel weer open. Na elk bezoek van Peter kwam ik dichterbij. En toen ik eindelijk weer over de drempel was van Gods huis, voelde ik mij als de verloren zoon die weer thuiskwam. Ik had weer levenslust, keek naar de toekomst, was weer vrolijk; er was weer licht in de duisternis. Ik besefte dat ik er mocht zijn, dat ik mocht zijn wie ik ben.

Het was Peter die het licht dat in mij was gedoofd weer heeft aangestoken. Hij, Peter, en dus Gevangenenzorg Nederland heeft mij hersteld in geloof, in levenslust en een toekomst. Jullie hebben het verschil gemaakt in mijn leven.’             

Mike

 

'Ze is een voorbeeld voor me in vele opzichten'

‘Van mezelf ben ik best wel introvert. Op een dag kwam in de vrouwengevangenis Gevangenenzorg op m’n pad en de dame die me bezoekt, is extravert. Het klikt enorm!! Eerst durfde ik me niet erg open te stellen naar haar, maar gaandeweg steeds meer! Ze is een voorbeeld voor me in vele opzichten; in hele moeilijke situaties waar we samen om hebben gehuild, maar ook in hele fijne situaties waar we hartelijk om lachen. Wat me bij zal blijven: ze is er echt voor me, honderd procent!! Ze is een luisterend oor en soms bidden we samen, ook dan biggelen de tranen over m’n wangen. Ze is er voor me en ik neem vaak een voorbeeld aan haar. Op momenten dat ik het even allemaal niet meer zie zitten, spreekt ze me moed in. Ze is een bijzondere vrouw en ik ben dankbaar dat ze me komt bezoeken. Erg dankbaar!! Als ik iemand in het zonnetje kon zetten, dan is zij het wel!’

Anita

 

Terug naar het overzicht
Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.

NIEUWSBRIEF

Mis de ingrijpende verhalen van gevangen en hun familieleden niet.
Inschrijven voor de nieuwsbrief