Coronacrisis en gevangenen

Gepubliceerd op 20 april 2020 door Gevangenenzorg Nederland.

 

Binnen de gevangenis wordt er alles aan gedaan om besmetting  met het coronavirus te voorkomen. Als gevangenen klachten hebben, worden ze op hun cel geïsoleerd en zodra dat nodig is, gaan ze naar het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Peter Baaijens, tot voor kort directeur van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel, maakt deel uit van het landelijke Crisisteam Coronavirus en vertelt welke maatregelen moeten voorkomen dat gevangenen besmet raken. 

 

“Om te beginnen is de gevangenis op slot gegaan voor bezoekers. Alleen mensen die strikt noodzakelijk zijn voor het proces in de inrichting, worden nog toegelaten”, legt Peter Baaijens uit. ”Dat betekent dat familie en vrijwilligers niet meer mogen komen en dat de communicatie tussen gevangenen en hun advocaat, de rechtbank en reclassering zoveel mogelijk telefonisch of met videoverbindingen plaatsvindt. Alleen als het echt niet anders kan, wordt face-to-facecontact onder strikte voorwaarden toegestaan. Moeten gevangenen daarvoor worden vervoerd, dan moet van tevoren duidelijk zijn dat zij geen ziekteverschijnselen hebben.”

 

Geen verlof
Peter Baaijens: “Gevangenen met klachten worden geïsoleerd, vergelijkbaar met thuisisolatie in de vrije samenleving. Bij twee op één cel wordt degene met klachten op de eigen cel geïsoleerd, de andere gevangene wordt als hij klachtenvrij is op een andere cel geplaatst. Hij mag zolang er geen klachten zijn, meedraaien met het dagprogramma. Het dagprogramma wordt beperkt in de mate waarin het personeel beschikbaar is. Dus bij veel uitval van personeel wordt het dagprogramma meer ingekort. Sowieso gaan de activiteiten met grote groepen niet door, zoals de kerk- en gebedsdiensten. De arbeid gaat wel door, maar in kleinere groepen. Verder zijn alle verloven opgeschort: gedetineerden krijgen geen verlof meer.”

 

Behoefte aan informatie
Het crisisteam, waarvan Peter Baaijens deel uitmaakt, zorgt voor de communicatie met de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker. Zelf is hij deelnemer aan verschillende overlegvormen op departementaal niveau om met de partners binnen het ministerie af te stemmen, zoals openbaar ministerie, rechterlijke macht, en politie. Binnen dit crisisteam is ook een kernteam met medische kennis van zaken (afdeling Gezondheidszorg). Dat zorgt voor de communicatie met de zorgprofessionals in de inrichtingen. Peter dacht een rustige tijd tegemoet te gaan toen hij eind vorig jaar met deeltijdpensioen ging. “Ik ben nu drukker dan ooit. De behoefte aan informatie is enorm. En we hopen allemaal dat dit maar tijdelijk is en snel voorbij zal zijn”, aldus Peter. We wensen hem wijsheid toe.

Terug naar het overzicht
Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.