Column: Smart

Gepubliceerd op 4 februari 2019 door Gevangenenzorg Nederland.

 

‘Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen’, zingt de oude Psalm 32. Het is de berijming van de tekst van David dat de goddeloze veel smarten heeft (Psalm 32:10). Salomo maakt het allemaal heel concreet in zijn spreukenboek: het kwaad zal je achtervolgen (Spreuken 13:21). Zelfs als je je straf hebt uitgezeten, zo heb ik wel gemerkt in gesprekken. ‘Ik denk er nog dagelijks aan, ik had het nooit moeten doen, maar het is niet meer terug te draaien’, zei recent een ex-gevangene tegen me die ik heel veel heb bezocht in het verleden. Door het kwaad zul je in het gericht komen (Spr.19:29). Lees het indrukwekkende stukje van slachtoffer Nicolette in de rubriek Die komt binnen! ‘Ik heb het lijntje doorgeknipt…. Iemand Anders zal over hen oordelen.’ Wat een zegen als dit je gegeven is! Als laatste noem ik dat misdaad niet loont ( Spr. 24:20). Jos (zie hoofdartikel)  weet er alles van. De misdaad van zijn partner sleepte hem mee. Natuurlijk weet ik net zo goed als u dat er rijken zijn die zwijgen over de manier waarop ze dat geworden zijn. Ik geloof niet dat ze snel de rijkdom van een vredig geweten zullen hebben.

SMART, een alternatieve invulling

Ik kwam op het oud-Hollandse woord, omdat ik dat verwerkt had in mijn toespraak op onze jubileumreceptie van vorig jaar. Als intro speelde ik een orgelstukje van Henry Smart, een 19e eeuwse Engelse componist. Ik maakte het bruggetje naar de gangbare afkorting van SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden. Zo moeten de projecten in elkaar zitten. De werkelijkheid is weerbarstiger. Vandaar dat ik kwam met een alternatieve invulling: Speciale Menselijke Aandacht in Relatie tot Terugkeer. Dat slaat de spijker op z’n kop over ons werk. Dan gaat het om Harry die naar Jos gaat, telkens weer. En waarom? ‘Ik wil hem laten ervaren dat hij van waarde is en hij moet de mogelijkheid krijgen om herstel te vinden.’ Prachtig toch. Mensen zien én blijven zien als waardevol.  Misdaad beneemt iemand niet zijn mens-zijn. Dit ziet diep verankerd in het Bijbelse denken en praten over de mens. Een mens is een schepsel van God. Juist dat gegeven geeft de mens een zekere waardigheid. In een gevangenis kun je dat besef snel kwijt zijn. Er zitten er ook genoeg die dat besef sowieso al niet hadden. Hun zelfbeeld is bijzonder laag. Maar op de bodem van ieder mens ligt de behoefte gezien, gehoord en geliefd te worden. Dat gevoel laat zich niet isoleren en opsluiten. Een miskenning daarvan kan wel leiden tot onbarmhartig gedrag naar de medemens. Daarom was ik zo onder de indruk van het korte stukje van Nicolette met zo’n grote uitwerking op gevangenen. Dat maakt me dankbaar. Het is misschien niet helemaal de uitleg van het tweede deel van die tekst waarmee ik begon (Psalm 32:10), maar ik kan het ook niet anders duiden dan als de ‘omringing’ van Gods goedheid. En als dat doorwerkt naar een volledige bekentenis (Psalm 32:5) inclusief vergeving en een nieuwe levensweg (Psalm 32:8) dan zijn we ‘vrolijk’ (Psalm 32:8). 

 

Hans Barendrecht

directeur bestuurder

 

Terug naar het overzicht
Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.

NIEUWSBRIEF

Mis de ingrijpende verhalen van gevangen en hun familieleden niet.
Inschrijven voor de nieuwsbrief