Visie en missie

Visie

De visie van Gevangenenzorg Nederland is een organisatie te zijn voor verzoening en herstel voor de gevangene en zijn familie. Grondslag hiervoor is de overtuiging dat de barmhartigheid van God in Zijn Zoon Jezus Christus zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis. Wij weten ons hierin geïnspireerd door de Bijbeltekst in Mattheüs 25:36 “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.”

Missie

De missie van Gevangenenzorg Nederland is de christelijke gemeente en haar leden te motiveren om te zien naar gevangenen en hun familie. Zij wil hen daarbij informeren, trainen en begeleiden.

Onze Passie

De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Wij verheugen ons erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.

Wij beseffen dat support voor ons werk gebaat is bij kwaliteit. Verder vinden wij dat ons werk herkenbaar christelijk moet zijn. In zowel de zorg als de fondsenwerving mag zichtbaar zijn dat we ons geïnspireerd weten door christelijke beginselen als naastenliefde, rentmeesterschap, vergeving en verzoening en geloof in vernieuwing en herstel.

Dit plaatst ons werk in een brede maatschappelijke gemeenschap met hen die onze inspiratie delen, in het bijzonder de kerken en haar leden, dan wel respecteren, onder andere onze partners, zowel financiële als uitvoerende. Wij hechten veel waarde aan transparante verslaglegging van ons werk, zoals u kunt lezen in onze jaarverslagen en beleidsplannen.

Samen werken aan herstel. Daarom kun je altijd je vragen stellen.