Kan ik nog werk vinden met een strafblad?

Voor veel beroepen is een Verklaring Omtrent het Gedrag verplcht. Voor ex-gevangenen vormt dit een probleem , want met een detentieverleden is het niet mogelijk om een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. Doordat ex-gevangenen geen VOG krijgen, kunnen zij veel beroepen niet uitvoeren.

Via het programma Arbeidsbemiddeling probeert Gevangenenzorg Nederland ex-gevangenen aan een baan te helpen. Wij lopen dan geregeld tegen het probleem van de ontbrekende VOG aan. Wij proberen hierover in gesprek te gaan met werkgevers om te onderzoeken waar wellicht nog wél mogelijkheden liggen.

Terug naar vragen over Arbeidsbemiddeling

Deel deze pagina via: